Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku

Lębork, Weterynaryjna 1

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku to organ administracji niezespolonej, który nadzoruje zdrowie publiczne.

Główne zadania instytucji to:

  • działania mające na celu zwalczanie chorób zwierząt

  • kontrola weterynaryjna zwierząt i produktów przeznaczonych na handel

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu.