S6 można budować, decyzja środowiskowa utrzymana

S6 można budować, decyzja środowiskowa utrzymana (© archiwum polskapresse)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

S6 można budować, decyzja środowiskowa utrzymana. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska utrzymała w mocy decyzję środowiskową na trasę S6 na odcinku od Trójmiasta do Lęborka.

S6 można budować, decyzja środowiskowa utrzymanaRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Gdańsku chciałby poinformować, że 4 stycznia 2016 r. decyzja środowiskowa dla budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta w wariancie II-A2 stała się ostateczna. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w tej sprawie, po rozpatrzeniu 27 odwołań wniesionych przez strony postępowania. Oznacza to, że Inwestor - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad może bez przeszkód budować drogę S6 w wariancie II-A2.

Biskup Kasyna w Lęborku

Planowana droga S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta poddana ocenie środowiskowej ma parametry ma ok. 64 km długości, jest drogą dwujezdniową czteropasmową, z pozostawieniem rezerwy terenu na dobudowę trzeciego pasa ruchu do każdej głównej jezdni drogowej. Przebiegać będzie przez następujące obszary chronione: Obszar Chronionego Krajobrazu (OChK) Fragment Pradoliny Łeby i Wzgórza Morenowe na Południe od Lęborka, OChK Pradoliny Redy Łeby oraz otulinę Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Przetnie też korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym KPn-20B Kaszubski Północny oraz korytarze ekologiczne znaczenia lokalnego przebiegające przez ww. obszary chronionego krajobrazu.
W ramach przedsięwzięcia, w celu ograniczenia oddziaływania drogi S6 na środowisko, w tym na powyższe obszary chronione, zaplanowano szereg urządzeń ochrony środowiska, w celu:
1. ochrony zwierząt przed możliwością kolizji z pojazdami, zapewnienie ich swobodnej migracji oraz skuteczne zniwelowanie niekorzystnego wpływu drogi na korytarze ekologiczne planuje się wykonanie:
8 przejść dla dużych zwierząt,
9 przejść dla średnich zwierząt,
36 przejść dla małych zwierząt,
66 przejść dla płazów,
obustronne ogrodzenie drogi o wysokości minimum 2,2 m;
2. zminimalizowania kolizji hiropterofauny z drogą poprzez podwyższenie pułapu jej przelotów i ograniczenie śmiertelności, w miejscach lokalnych migracji nietoperzy planuje się wykonać ekrany o wysokości co najmniej 4,5 m;
3. ochrony przeciwhałasowej planuje się wykonać 134 ekrany akustyczne;
4. ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczonymi spływami wód opadowych planuje się zastosować system urządzeń oczyszczających w postaci: przydrożnych rowów trawiastych, osadników, zbiorników retencyjnych, separatorów oraz zastawek awaryjnych.
Ponadto dla zminimalizowania oddziaływania przedsięwzięcia na krajobraz wzdłuż drogi ekspresowej S6, na 82 odcinkach planuje się nasadzenia zieleni o łącznej długości ok. 30 km. Planowane pasy zieleni stanowić będą również ochronę przed hałasem oraz rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń do powietrza.

Komentarze (1)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

mieszkaniec Lęborka, rowerzysta (gość)

Co za barany zatwierdziły obwodnicę Lęborka od strony południowej? Niszczyć tak piękne wzgórza morenowe - miejsca spacerów, biegów, ścieżek rowerowych, widoków na panoramę miasta !!! Niech mi ktoś "mądry" wytłumaczy dlaczego ta obwodnica nie może biec za Nową Wsią. Takie rozwiązanie oprócz ochrony wzgórz odciążyło by dodatkowo Lębork w miesiącach letnich, kiedy to "wszyscy" jadą do Łeby i miasto stoi korkiem.