Wybierz region

Wybierz miasto

  Kocha jˆ ýe aý strach!

  Autor: Krzysztof Mićdzio¸

  2004-01-27, Aktualizacja: 2004-12-18 16:16

  Droga biegnˆca z Helu do Wejherowa ma nowˆ, cho dla niekt—rych wˆtpliwˆ, atrakcjŤ. NieszczŤćliwie zakochany i najwyraniej zdesperowany anonim na kilkudziesiŤciokilometrowym odcinku trasy postanowi¸ wyzna swe uczucia ...

  Droga biegnˆca z Helu do Wejherowa ma nowˆ, cho dla niekt—rych wˆtpliwˆ, atrakcjŤ. NieszczŤćliwie zakochany i najwyraniej zdesperowany anonim na kilkudziesiŤciokilometrowym odcinku trasy postanowi¸ wyzna swe uczucia tajemniczej Annie - i przy okazji kaýdemu uýytkownikowi drogi.


  Na tylnych stronach znak—w i tablic drogowych wysmarowa¸ has¸a typu "Kocham AniŤÓ, "Kocham tylko CiebieÓ, "Jesteć dla mnie wszystkimÓ, a nawet p¸omienne proćby "Daj mi jeszcze jednˆ szansŤÓ. Drogowcy siŤ ćmiejˆ, tyle ýe coć z tym fantem trzeba bŤdzie zrobi... A zap¸acˆ za to podatnicy.


  - Rzeczywićcie napisy wzbudzajˆ weso¸oć - przyznaje Henryk Matea, kierownik rejonu dr—g wojew—dzkich w Pucku. - Ale bŤdziemy je musieli zamalowa. Nie teraz, bo farba nie wytrzyma mrozu.


  Drogowe wyznania mi¸oćci ciˆgnˆ siŤ od Helu przez Puck, űarnowiec, KrokowŤ pod Wejherowo. Jest ich blisko sto. Koszt zamalowania "fresk—wÓ drogowcy oceniajˆ na ponad 5 tys. z¸.


  O tajemniczej Annie wiemy tyle, ýe prawdopodobnie porusza siŤ drogˆ miŤdzy Helem a Wejherowem. Moýe by teý prze¸oýonˆ zakochanego desperata, poniewaý dwa z napis—w g¸oszˆ: "Kocham paniˆ dyrektorÓ.


  - Za zniszczenie znaku drogowego czy turystycznego grozi areszt do 3 miesiŤcy, ograniczenie wolnoćci lub grzywna do 5 tys. z¸ - informuje nadkomisarz Miros¸aw Selke z puckiej komendy policji.


  Sˆd moýe wziˆ pod uwagŤ, ýe zakochany wandal malowa¸ tylko tylne czŤćci znak—w. Ale najpierw trzeba tego "malarzaÓ znale.


  Roman Koćcielniak

  Sonda

  Czy społeczeństwo powinno wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

  • - Tak, chociaż takie rzeczy powinno zabezpieczać państwo z naszych podatków (41%)
  • - Nie, jest to jeszcze jeden sposób wyciągania pieniędzy od i tak biednych ludzi. (29%)
  • - Tak, tylko w ten sposób można kupić specjalistyczny sprzęt medyczny ratujący niemowlęta i dzieci (29%)

  Korzystamy z cookies i local storage.

  Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.